DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Sosyoloji taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 2098. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 79 devlet üniversitesi 18 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. Sosyoloji bölümünün en yüksek puanı 299,03452 puan ile Galatasaray Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 167,90323 puan ile Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi)’ne ait.

DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKONTAVANTABAN
Galatasaray ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (Fransızca)1299,03452299,03452
Boğaziçi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)1282,59244282,59244
Marmara Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce)1278,92979278,92979
Bahçeşehir Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU)1271,79380271,79380
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)1267,68762267,68762
Akdeniz ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2287,99902267,13057
Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2271,50740262,86778
Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1260,02473260,02473
Dicle ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2254,40136254,15434
İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2261,87014251,38898
Beykent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU)1250,03143250,03143
İstanbul Bilgi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU)1249,15045249,15045
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2257,84743246,96337
İstanbul Arel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU)1246,88205246,88205
İstanbul Aydın ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU)1246,63167246,63167
Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU)1245,60723245,60723
Ege ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2250,61423243,85366
Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2242,83133241,61228
Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2271,72268239,47405
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)1238,88988238,88988
Üsküdar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)1237,47918237,47918
Dokuz Eylül ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2237,06265234,23157
Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1234,21073234,21073
Necmettin Erbakan ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 2260,21894234,05916
Ondokuz Mayıs Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1232,42616232,42616
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1231,47749231,47749
İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1230,99814230,99814
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)1230,75411230,75411
Anadolu ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2239,17644230,48217
İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 2231,86235230,33271
İzmir Ekonomi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU)1229,87561229,87561
Yeditepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU)1228,35060228,35060
Süleyman Demirel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2229,41073228,02102
Batman ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1227,70234227,70234
İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)1227,55550227,55550
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1227,51749227,51749
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1227,11296227,11296
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2230,57751226,29436
Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2230,75880225,15222
Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2225,53238225,11223
Mardin Artuklu ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1225,02731225,02731
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2226,39441224,84603
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2250,17837223,33928
Karadeniz Teknik ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1222,72801222,72801
İnönü ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2235,65972222,54701
Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2223,86132222,28702
İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2226,20844221,25654
İstanbul Gelişim Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)1221,24471221,24471
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2237,93840220,98925
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2232,01600220,40077
Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1220,05063220,05063
Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)2221,42225219,85984
Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)1218,98882218,98882
Giresun ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2222,72801218,77984
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)1218,74727218,74727
Bursa Teknik Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2227,41989217,89655
Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2223,45683216,79617
Doğuş ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU)2216,72932216,72932
Fırat Üniversitesiİnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2222,40274216,58059
Bitlis Eren ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1215,47638215,47638
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)1215,14059215,14059
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2217,05190215,06247
Samsun Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1214,80340214,80340
Selçuk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2228,42826214,72963
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2220,69293214,68865
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1213,88526213,88526
Karabük ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2215,21582213,75168
Düzce ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2217,69269213,05344
Harran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1212,94049212,94049
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2227,62299212,54266
Bayburt Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1211,76240211,76240
Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2213,32240211,51045
Atatürk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2213,34438211,26782
Yozgat Bozok ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2211,57197211,20931
Siirt ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1211,20131211,20131
Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce)2217,86981210,88724
Uşak ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2224,76472210,33663
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2213,74050210,26285
Kırklareli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1209,83111209,83111
Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2236,92754209,81194
Bartın ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2211,52207209,14594
Gümüşhane ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1208,63134208,63134
Ordu ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1208,36756208,36756
Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)1207,98444207,98444
İstanbul Ticaret Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)1207,74311207,74311
Selçuk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi (İÖ)1207,39679207,39679
Üsküdar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)2220,71090206,81038
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)1206,67694206,67694
İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)3213,26576205,94050
Adıyaman ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2227,07978205,88487
Munzur ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1205,45885205,45885
Atatürk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi (İÖ)2208,16248204,14345
Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)2211,82389203,91298
Erciyes ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi (İÖ)1203,45973203,45973
Aksaray ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1203,38510203,38510
Kırıkkale ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2208,65861203,24394
Kırklareli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)1203,22937203,22937
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2202,54838201,89852
Maltepe Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)1200,63506200,63506
Antalya Belek Üniversitesiİnsani Bilimler Fakültesi (BURSLU)1199,83166199,83166
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)1199,07934199,07934
Çankırı Karatekin ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2202,87638199,01084
Artvin Çoruh ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2199,35694197,81206
Muş Alparslan ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 1196,93794196,93794
Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 2197,67496196,62433
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 3226,59716195,76690
Erciyes ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 1194,98268194,98268
Kırıkkale ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)1192,40811192,40811
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi 2191,14137178,97172
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi (AÖ)1000299,36316171,92471
İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ)400268,61224170,00866
Atatürk ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ)500273,14790167,90323
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
İstanbul Ticaret Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)10,000000,00000
İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
İstanbul Arel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (ÜCRETLİ)10,000000,00000
İstanbul Aydın ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
Beykent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
Beykent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU)10,000000,00000
Beykent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)20,000000,00000
Doğuş ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU)10,000000,00000
Bahçeşehir Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)30,000000,00000
Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU)10,000000,00000
Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)10,000000,00000
Sinop ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi 20,000000,00000
Antalya Belek Üniversitesiİnsani Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)10,000000,00000
İzmir Ekonomi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)20,000000,00000
Maltepe Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)10,000000,00000
Yeditepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)20,000000,00000
İstanbul Bilgi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU)20,000000,00000
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)20,000000,00000
İstanbul Gelişim Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)30,000000,00000
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2024

Bu sayfadaki 2024 DGS Sosyoloji taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Sosyoloji taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.

DGS Taban Puanları 2024

DGS Üniversite Taban Puanları 2024

DGS AÖF Taban Puanları 2024

Anahtar Kelimeler: DGS sosyoloji taban puanları, sosyoloji taban puanları 2024, sosyoloji sıralamaları, sosyoloji dgs taban puanları 2024

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.